Zakelijke markt
Algemene werkwijze

Onze werkwijze is praktisch, persoonlijk en procesgericht. We staan voor een heldere analyse, open communicatie en resultaat op korte termijn.

Afhankelijk van de coachvraag en de gewenste doelstellingen, kunnen de volgende items passeren:

 • Allround leiderschap
 • Persoonlijk meesterschap
 • Synergie en verbinding
 • Excellente teams
 • Talentontwikkeling
 • Emotionele en sociale intelligentie
 • Verbindend communiceren
 • Effectief samenwerken


Indien nodig vertalen we de aanwezige bedrijfsambities naar persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

 
Coachprogramma's algemeen

Coaching stimuleert om de eigen unieke talenten te ontdekken, verder te ontwikkelen en te leven. Onze coachprogramma’s zijn gericht op gedragsverandering van binnenuit, m.a.w. een authentieke ontwikkeling, passend bij de eigen persoonlijkheid. 

Onze coachingsdiensten zijn in te zetten ter ondersteuning van het gehele Human Resource traject, denk hierbij aan:

 • Selectie
 • Doorstroom
 • Motivatie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Performance verbetering
 • Verzuimmanagement
 • Uitstroom

“Hoe dichter we bij ons authentieke zelf komen, hoe groter ons persoonlijk krachtveld”

 
Individuele coaching

Is een persoonlijke vorm van ontwikkeling in relatie tot de organisatie. Het biedt mensen de mogelijkheid om op basis van persoonlijke leerdoelen, het eigen gedrag en de daaronder gelegen denkwijze en drijfveren te onderkennen en indien nodig, aan te passen. Op deze wijze haalt men meer uit zichzelf; “be the best you can be”!

Individuele coaching verbetert de persoonlijke effectiviteit en vermindert tevens de uitstroom van medewerkers omdat deze zich (meer) gewaardeerd en betrokken voelen bij de organisatie.

Aandachtsgebieden kunnen zijn: persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen, inzicht in (denk)patronen, verbindend communiceren, emotionele intelligentie, zelfmanagement, stressmanagement, assertiviteit, motivatie, leiderschap, talentontwikkeling, klantgerichtheid, effectief samenwerken, carrièreontwikkeling en zingeving.

Tijdens iedere coachbijeenkomst vindt een terugkoppeling plaats naar uw persoonlijke leertraject, waarin uw leerdoelen geformuleerd zijn. Dit om uw zelfbewustzijn te vergroten en uw doelen te bereiken. Daarnaast is er veel ruimte voor uw persoonlijke praktijkcasussen. Tussen de coachbijeenkomsten door worden gerichte leeropdrachten uitgewerkt.

Wilt u de mogelijkheden van individuele coaching voor u organisatie verkennen, neem dan vrijblijvend contact op voor een kosteloos oriënterend gesprek.


“Ongebruikte talenten zijn als zonnewijzers in de schaduw”

 
Teamcoaching

Voor wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wilt vergroten. Binnen dit traject wordt gekeken naar zowel de teamleden afzonderlijk, als naar het team als geheel en haar positie en rol in de organisatie. De kwaliteiten en ontwikkelpunten van de teamleden worden in kaart gebracht. Ook wordt duidelijk welke rollen in een team vertegenwoordigd zijn en hoe iemand het beste kan worden ingezet.

Om effectieve prestaties te kunnen leveren, moet men ervaring en kennis van elkaar benutten. Een goede communicatie ligt hieraan ten grondslag, maar ook inzet, - bereidheid tot - en - vertrouwen in.

Door middel van teamcoaching leren de deelnemers naar het team te kijken als een systeem. Door o.a. onderliggende (denk)patronen te ontdekken en hun gedrag aan te passen leren ze om hun team zelfstandig naar een volgende fase van ontwikkeling te brengen. Centraal hierbij staat het belang van teameffectiviteit en daarmee ook het organisatierendement.

Aandachtsgebieden kunnen zijn: verkrijgen van meer elan binnen het team, teamkwaliteiten en valkuilen, optimaal en effectief samenwerken, open communicatie.

Wilt u de mogelijkheden van teamcoaching verkennen, neem dan vrijblijvend contact op voor een kosteloos oriënterend gesprek.


"TEAM: Together Everyone Achieves More!"

 
Competentie coaching

Richt zich op de ontwikkeling van persoonlijke competenties na aanleiding van een competentieprofiel. Competenties moeten duidelijk herkenbaar zijn en niet te abstract of te algemeen, om een competentie te kunnen beïnvloeden.

Een competentie heeft vier componenten:
Kennen; kennis
Kunnen; vaardigheden
Willen; motivatie
Zijn; persoonskenmerken

Deze vier componenten te samen vormen het uiteindelijke gedrag. Niet gewenst gedrag is terug te brengen op deze oorspronkelijke componenten.
Door inzicht middels (360 graden) feedback op het eigen gedrag, komen talenten en de persoonlijke ontwikkelpunten naar voren. Dit vormt het vertrekpunt voor een competentie coachtraject.
Het is onze overtuiging dat het ontwikkelen van het juiste gedrag, het verschil maakt tussen middelmatigheid en excellentie.

Wilt u de mogelijkheden van competentie coaching verkennen, neem dan vrijblijvend contact op voor een kosteloos oriënterend gesprek.

"Competentie coaching verbindt de kloof tussen WETEN KUNNEN WILLEN en DOEN!"