Competentie coaching

Richt zich op de ontwikkeling van persoonlijke competenties na aanleiding van een competentieprofiel. Competenties moeten duidelijk herkenbaar zijn en niet te abstract of te algemeen, om een competentie te kunnen beïnvloeden.

Een competentie heeft vier componenten:
Kennen; kennis
Kunnen; vaardigheden
Willen; motivatie
Zijn; persoonskenmerken

Deze vier componenten te samen vormen het uiteindelijke gedrag. Niet gewenst gedrag is terug te brengen op deze oorspronkelijke componenten.
Door inzicht middels (360 graden) feedback op het eigen gedrag, komen talenten en de persoonlijke ontwikkelpunten naar voren. Dit vormt het vertrekpunt voor een competentie coachtraject.
Het is onze overtuiging dat het ontwikkelen van het juiste gedrag, het verschil maakt tussen middelmatigheid en excellentie.

Wilt u de mogelijkheden van competentie coaching verkennen, neem dan vrijblijvend contact op voor een kosteloos oriënterend gesprek.

"Competentie coaching verbindt de kloof tussen WETEN KUNNEN WILLEN en DOEN!"