Individuele coaching

Is een persoonlijke vorm van ontwikkeling in relatie tot de organisatie. Het biedt mensen de mogelijkheid om op basis van persoonlijke leerdoelen, het eigen gedrag en de daaronder gelegen denkwijze en drijfveren te onderkennen en indien nodig, aan te passen. Op deze wijze haalt men meer uit zichzelf; “be the best you can be”!

Individuele coaching verbetert de persoonlijke effectiviteit en vermindert tevens de uitstroom van medewerkers omdat deze zich (meer) gewaardeerd en betrokken voelen bij de organisatie.

Aandachtsgebieden kunnen zijn: persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen, inzicht in (denk)patronen, verbindend communiceren, emotionele intelligentie, zelfmanagement, stressmanagement, assertiviteit, motivatie, leiderschap, talentontwikkeling, klantgerichtheid, effectief samenwerken, carrièreontwikkeling en zingeving.

Tijdens iedere coachbijeenkomst vindt een terugkoppeling plaats naar uw persoonlijke leertraject, waarin uw leerdoelen geformuleerd zijn. Dit om uw zelfbewustzijn te vergroten en uw doelen te bereiken. Daarnaast is er veel ruimte voor uw persoonlijke praktijkcasussen. Tussen de coachbijeenkomsten door worden gerichte leeropdrachten uitgewerkt.

Wilt u de mogelijkheden van individuele coaching voor u organisatie verkennen, neem dan vrijblijvend contact op voor een kosteloos oriënterend gesprek.


“Ongebruikte talenten zijn als zonnewijzers in de schaduw”