Teamcoaching

Voor wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wilt vergroten. Binnen dit traject wordt gekeken naar zowel de teamleden afzonderlijk, als naar het team als geheel en haar positie en rol in de organisatie. De kwaliteiten en ontwikkelpunten van de teamleden worden in kaart gebracht. Ook wordt duidelijk welke rollen in een team vertegenwoordigd zijn en hoe iemand het beste kan worden ingezet.

Om effectieve prestaties te kunnen leveren, moet men ervaring en kennis van elkaar benutten. Een goede communicatie ligt hieraan ten grondslag, maar ook inzet, - bereidheid tot - en - vertrouwen in.

Door middel van teamcoaching leren de deelnemers naar het team te kijken als een systeem. Door o.a. onderliggende (denk)patronen te ontdekken en hun gedrag aan te passen leren ze om hun team zelfstandig naar een volgende fase van ontwikkeling te brengen. Centraal hierbij staat het belang van teameffectiviteit en daarmee ook het organisatierendement.

Aandachtsgebieden kunnen zijn: verkrijgen van meer elan binnen het team, teamkwaliteiten en valkuilen, optimaal en effectief samenwerken, open communicatie.

Wilt u de mogelijkheden van teamcoaching verkennen, neem dan vrijblijvend contact op voor een kosteloos oriënterend gesprek.


"TEAM: Together Everyone Achieves More!"